قیمت اصلی 131,000 تومان بود.قیمت فعلی 117,900 تومان است.
قیمت اصلی 242,000 تومان بود.قیمت فعلی 217,800 تومان است.
قیمت اصلی 395,000 تومان بود.قیمت فعلی 354,900 تومان است.