قیمت اصلی 297,500 تومان بود.قیمت فعلی 267,500 تومان است.
قیمت اصلی 228,900 تومان بود.قیمت فعلی 206,000 تومان است.
قیمت اصلی 1,730,482 تومان بود.قیمت فعلی 1,262,900 تومان است.