قیمت اصلی 735,500 تومان بود.قیمت فعلی 661,900 تومان است.
قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 198,000 تومان است.