قیمت اصلی 60,500 تومان بود.قیمت فعلی 54,500 تومان است.
قیمت اصلی 229,000 تومان بود.قیمت فعلی 206,900 تومان است.